Làm thế  nào để  tự  kiếm học bỗng tại các  nước  nói tiếng  Pháp?

 Nhã Chân                 
 
   

Một mạng  toàn cầu gồm trên  490 trường dạy cấp  đại học và  khảo cứu.

Sau đây là danh sách các sinh viên được học bỗng niên khóa 2003-2004. Tùy từng  loại và từng vùng, các bạn  bấm để xem nơi nào thích hợp với các bạn:

Riêng  niên  khóa  2003-2004 có 487 học bỗng được cấp, và đây là danh sách từng  vùng

Classement par implantation régionale de l'AUF

 

Thí dụ  vùng Asie-Pacifique là  có  nhiều sinh viên Việt Nam được  học  bỗng  nhất.  Các  bạn bấm lên  từng  tên để  biết trường  đại học  nào đã  nhận  và  ở  nước  nào :

 

Asie-Pacifique

Bourses de formation initiale
  Bourses de formation à la recherche
  Bourses de perfectionnement post-doctorant à la recherche
 

 

Nếu các  bạn cần biết thêm chi tiết, các  bạn có thể  viết email hỏi:

Contact du programme

Vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires? Vous souhaitez poser une question?

Merci de contacter:

Administrateur:
 
Monsieur Jean-Dominique Assié
 
Adresse:
 
Rectorat et Services centraux (France)
4, Place de la Sorbonne
75005 Paris
France
 
Téléphone:
 
+ 33 1 44 41 18 18
 
Télécopie:
 
+ 33 1 44 41 18 19
 
Courriel:
 
mobilites@auf.org
 

 

Nếu như các bạn đã viết email hỏi ông Jean-Dominique Assié nhưng  các  bạn  chưa được trả  lời như ý, hãy gởi email trả  lời cua  ông  Assié cho chúng tôi xem để chúng tôi liệu bề  hỏi giúp thêm cho các  bạn.

 Chúc các  bạn thành công