Học bổng Fulbright 2005

                    
 
 

Chương trình học bổng Fulbright tại Việt Nam hỗ trợ cho các cán bộ cấp trung và trẻ theo học để lấy bằng thạc sĩ tại Hoa Kỳ. Được bắt đầu vào năm 1992, chương trình Fulbright Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt - Mỹ thông qua hoạt động trao đổi văn hóa và giáo dục.

 

Trân trọng kính mời các bạn nộp hồ sơ đăng ký Chương trình Fulbright 2005 trước ngày 15 tháng 4, 2004.

 

Để thành công, ứng cử viên cần lưu ý rằng: 

 • Bạn đang tham gia vào một chưng trình học bổng cạnh tranh hoàn toàn dựa trên năng lực.

 • Mỗi năm có hàng trăm ứng cử viên tham gia tuyển chọn lấy 20-25 học bổng.

 • Bạn cần nêu ra được mối quan hệ mật thiết và rõ ràng giữa công việc hiện nay của bạn tại Việt Nam và chương trình học mà bạn mong muốn theo đuổi tại Hoa Kỳ cũng như sự cần thiết và giá trị của chưng trình học này đối với công việc trong tưng lai của bạn tại Việt Nam và trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

 • Ứng cử viên có thể đang làm việc tại các công ty trong và ngoài quốc doanh, các trường đại học, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế. Chương trình Fulbright khuyến khích sự tham gia của các ứng cử viên nữ, người dân tộc hoặc đang sống và làm việc tại các tỉnh.

 

Các ngành học được tài trợ:

 • Hoa Kỳ học Văn học Mỹ Dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ

 • Kinh doanh (mọi lĩnh vực) Truyền thông Quy hoạch đô thị/cộng đồngT

 • Kinh tế Kinh tế phát triển Nghiên cứu môi trường

 • Mỹ thuật và Nghệ thuật Biểu diễn Qun lý bậc đào tạo đại học

 • Quản lý hệ thống thông tin và qun lý CNTT

 • Quan hệ quốc tế Báo chí Luật

 • Khoa học thư viện Quản trị công

 • Y tế công

 • Nghiên cứu phụ nữ/Phát triển Giới Chính sách công Công tác xã hội

Để đăng ký tham dự buổi trao đổi thông tin, xin mời liên hệ với:

 

Cô Mary Wong, cán bộ chương trình, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Điện thoại: (04) 831-4580, máy phụ 155, hoặc email theo địa chỉ: wongm@pd.state.gov

 

Xin xem thêm các thông tin chi tiết về học bổng Fulbright tại trang chủ: usembassy.state.gov/posts/vn1/wwwhfbvn.html.

 

Theo Tuổi trẻ