Các chương trình tài trợ của DAAD

                  
 
   
 

Học bổng dài hạn dành cho học viên đã tốt nghiệp bằng Master

Mục đích: Học bổng dài hạn dành cho việc tiếp tục học tập của các sinh viên đang được hưởng học bổng, dành cho việc đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực khoa học hoặc nghệ thuật tại các trường đại học quốc lập cũng như các trường đại học dân lập được nhà nước c"ng nhận tại Cộng hoà liên bang Ðức. Việc học tập tại các trường đại học của Ðức có thể đạt được những mục tiêu sau đây:

• Ðược làm luận án tốt nghiệp tại Ðức
• Ðược tham gia các khoá học bổ sung hoặc nghiên cứu chuyên sâu, song không làm luận văn tốt nghiệp ở Ðức và không nhận bằng tốt nghiệp do phía Ðức cấp
• Thực tập và nghiên cứu nhưng không làm luận án tốt nghiệp
 
Thời gian học: Học bổng dài hạn trước hết được cấp trong thời gian từ 10 đến 12 tháng. Căn cứ vào những điều kiện nhất định, thời hạn học bổng có thể được kéo dài. Ðối với học viên là người Việt nam, thời hạn học bổng là 12 tháng, từ 01 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 09 năm sau.
Mức học bổng: Học bổng được trả hàng tháng. Mức học bổng sẽ tuỳ thuộc vào trình độ được đào tạo của học viên, bao gồm các mức : 587,99 Euro; 677,46 Euro; 920,33 Euro. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp khác hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, DAAD còn có thể xem xét trợ cấp thêm cho những khó khăn về gia đình, cho kinh phí đi về, kinh phí vận chuyển đồ đạc cũng như bảo hiểm y tế.
Các điều kiện để xin học bổng: Người xin học bổng có thể là cán bộ khoa học trẻ đã tốt nghiệp đại học và có bằng Master hoặc bằng tưng đưng với bằng đại học của Ðức, trong tất cả các lĩnh vực khoa học, có thể là những người đang làm việc tại các trường đại học hoặc các Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia được cơ quan quản lý nhân sự cho phép đi học tập và nghiên cứu ở Ðức.
Những hồ sơ xin học bổng thuộc các lĩnh vực : Âm nhạc, Nghệ thuật tạo hình, Ðiện ảnh và Thiết kế mỹ thuật sẽ có hướng dẫn riêng. Tài liệu hướng dẫn có thể nhận được tại Sứ quán Ðức ở Hà nội, Tổng lãnh sự Ðức ở thành phố Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Thông tin và Tư vấn của DAAD (IBZ) trong trường Ðại học Bách khoa Hà Nội. Ðơn xin học bổng của những người đã có một thời gian dài không làm việc trong lĩnh vực chuyên môn khoa học của mình ở trong nước, thông thường sẽ không được xem xét. Tuổi giới hạn tính đến thời điểm bắt đầu vào học, nhiều nhất là 32 tuổi (đối với các trường Ðại học âm nhạc, còn có thể phải thấp hơn). Những người đang sống ở Ðức, lâu hơn một năm tính đến thời điểm làm đơn xin học bổng sẽ không được xem xét. Người xin học bổng làm nghiên cứu sinh cần phải có giấy xác nhận của thày giáo hướng dẫn ở Ðức, cũng như đề cương nghiên cứu đã thống nhất với thầy giáo hướng đẫn. Những giấy tờ này phải nộp cùng với hồ sơ xin học bổng.
 
Mẫu đơn: Bạn có thể lấy mẫu đơn xin học bổng theo các chương trình của DAAD trong thư mục PDF-Datei (249 kb), điền đầy dủ vào mẫu đơn, in ra và gửi đi theo đường bưu điện. Ðể nhận được trên mạng Internet được, điền và in được vào mẫu đơn này bạn cần dùng phần Acrobat Readerâ của Version mới nhất hiện có.
Những điều đặc biệt: Ðối với những người xin học bổng thuộc lĩnh vực Y học - đặc biệt các bác sĩ muốn đến thực tập, nghiên cứu và làm việc tại các Bệnh viện hoặc các Viện nghiên cứu y học của Ðức - cần thiết phi có văn bằng chuyên môn tương đương với văn bằng thuộc hệ thống Y học của Ðức. Những người xin học bổng thuộc các chuyên khoa khác nhau trong lĩnh vực Y học, cần thiết phải có văn bằng chứng tỏ quá trình đào tạo chuyên môn theo hệ chuyên khoa Y học thấp nhất là 7 năm và phải có giấy phép hành nghề bác sĩ tại đất nước của mình. Học bổng của DAAD chỉ đặc biệt dành cho việc học tập đi sâu nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực Y học, chứ không dành cho việc đào tạo một bác sĩ chuyên khoa đơn thuần.
Thời hạn xin học bổng: Thời hạn cuối cùng của việc nhận hồ sơ xin học bổng tại Sứ Quán Ðức ở Hà nội và Tổng lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh là ngày 01 tháng10 hàng năm.
Nơi nhận hồ sơ xin học bổng: Xin chú ý!! Chỉ có Sứ Quán CHLB Ðức tại Hà nội và Tổng lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền nhận hồ sơ xin học bổng. Chỉ những hồ sơ đầy đủ, nộp đúng thời hạn mới được xem xét.
Trở lại phần đầu
 
Hợp tác hướng dẫn nghiên cứu sinh ("Ðồng tài trợ")

Mục đích: Trong khuôn khổ của chương trình học bổng dài hạn, nghiên cứu sinh Việt nam có thể thực hiện đề tài nghiên cứu tại trường Ðại học của mình thông qua sự hướng dẫn của các nhà khoa học Ðức và các nhà khoa học nước ngoài. Mục đích của chương trình này là: Thông qua việc hợp tác hướng dẫn nghiên cứu sinh của các nhà khoa học đôi bên sẽ làm tăng cường được sự hợp tác giữa các Bộ môn, Khoa, Viện của các trường Ðại học Việt nam và các trường đại học Ðức. Các nghiên cứu sinh sẽ thực hiện đề tài nghiên cứu tại trường Ðại học của chính mình.

Thời gian cấp học bổng: Bắt đầu từ 01 tháng 10 hàng năm

Mức học bổng:: Học bổng được trả hàng tháng. Mức học bổng sẽ tuỳ thuộc vào trình độ đào tạo của học viên, bao gồm các mức :587,99 Euro; 677,46 Euro. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể nhất định, DAAD có thể xem xét thêm về các khoản trợ cấp, đặc biệt đối với những khó khăn về gia đình, kinh phí đi về, kinh phí vận chuyển đồ đạc và bảo hiểm y tế, cũng như kinh phí đi lại cho các thày giáo hướng dẫn.

Các điều kiện để xin học bổng: Ðối tượng xin học bổng là các cán bộ đã tốt nghiệp đại học và có bằng cao học (Master), đang làm việc tại các trường đại học ở Việt nam, đã đăng ký và thi tuyển vào khoá học nghiên cứu sinh. Giới hạn tuổi bắt đầu khi làm nghiên cứu sinh là đến 36 tuổi. Người xin học bổng phải có đề cương nghiên cứu, được trình bày một cách cụ thể và chi tiết thông qua bản kế hoạch làm việc, có giải trình nội dung cũng như thời gian nghiên cứu của mình, đã được thống nhất với các thày giáo hướng dẫn ở trong nước cũng như ở Ðức.

Mẫu đơn: Bạn có thể lấy mẫu đơn xin học bổng theo các chương trình của DAAD trong thư mục PDF-Datei (249 kb), điền đầy đủ vào mẫu đơn, in ra và gửi đi theo đường bưu điện. Ðể nhận được trên mạng Internet, điền và in được mẫu đơn này bạn cần dùng phần Acrobat Readerâ của Version mới nhất hiện có.

Những điều đặc biệt: Ðặc điểm cơ bản của chương trình "Hợp tác hướng dẫn nghiên cứu sinh" (Ðồng hướng dẫn) là tính chủ động và sự linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện qui trình làm luận văn của nghiên cứu sinh, cũng như sự mền dẻo trong những quy định về thời điểm bắt đầu tài trợ ứng với từng giai đoạn và thời gian làm luận văn của nghiên cứu. Dưới đây là một thí dụ về quy trình có thể sẽ được thực hiện :

• Giáo sư Ðức đến Việt nam, nơi có nghiên cứu sinh (để cùng giáo sư đồng hướng dẫn của Việt nam soạn thảo và ký kết văn bản thỏa thuận về việc xác định đề tài chung, dự kiến các bước thực hiện và toàn bộ thời gian thực hiện).

• Chuẩn bị cho việc làm nghiên cứu sinh tại Việt nam (thu thập tài liệu, định hướng nghiên cứu); (không có sự tài trợ của DAAD).

• Nghiên cứu tại một trường Ðại học của Ðức (tối đa từ 1 đến 2 năm); cũng có thể giáo sư đồng hướng dẫn của Việt nam sẽ đến thăm và làm việc với trường Ðại học Ðức (cùng kiểm tra quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài của nghiên cứu sinh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Viện nghiên cứu, hoặc hai Bộ môn, Khoa của hai trường Ðại học Việt nam và Ðức).

• Giáo sư Ðức đến Việt nam (cùng đồng nghiệp giúp nghiên cứu sinh sửa chữa luận văn lần cuối cùng, tham gia hội đồng tốt nghiệp với tư cách là uỷ viên ngoài trường).

• Kết thúc luận văn và bảo vệ tốt nghiệp tại Việt nam, (không có tài trợ của DAAD).
 

Thời hạn xin học bổng: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ xin học bổng tại Sứ Quán Ðức ở Hà nội và Tổng lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh là ngày 01tháng 10 hàng năm.
Nơi nhận hồ sơ xin học bổng: Xin chú ý!! Chỉ có Sứ Quán CHLB Ðức tại Hà nội và Tổng lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền nhận hồ sơ xin học bổng. Chỉ những hồ sơ đầy đủ, nộp đúng thời hạn mới được xem xét.
Trở lại phần đầu
 
Các khoá học bổ sung (nhận bằng Master)

Mục đích: Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Ðức (DAAD) đã nghiên cứu và lựa chọn một danh mục các khoá học bổ sung của rất nhiều trường Ðại học Ðức, đặc biệt bổ ích dành riêng cho Việt nam. Những thông tin chi tiết và danh mục của các khoá học được giới thiệu dưới đây.

Thời gian học: Từ 12 đến 24 tháng đối với các học viên đã có bằng Bachelor và bằng tương đương, tham gia khoá học bổ sung để nhận bằng tốt nghiệp Master /Diplom (Uni., TU). Các khoá học 36 tháng được phát triển nâng cao đối với các lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế nông nghiệp và chương trình làm học vị ZEF cũng như chưng trình nghiên cứu sinh "đồng tài trợ" trong lĩnh vực Toán công nghiệp.

Thời điểm bắt đầu học tập: Thời gian học bắt đầu vào tháng 10 hàng năm (Nếu học tiếng Ðức thì sẽ bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 8 hàng năm).

Mức học bổng:: Học bổng được trả hàng tháng và mức độ tuỳ thuộc vào trình độ được đào tạo của học viên; thường là 587,99 Euro. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể nhất định, DAAD có thể sẽ xem xét thêm về các khoản trợ cấp, đặc biệt đối với các khó khăn về gia đình, kinh phí đi về và kinh phí vận chuyển đồ đạc.

Các điều kiện để xin học bổng: Người xin học bổng phải là các cán bộ chuyên môn hoặc các cán bộ quản lý đã tốt nghiệp đại học, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn của mình, thuộc các ngành Công nghiệp, Thương mại và Quản lý.

Mẫu đơn: Bạn có thể lấy mẫu đơn xin học bổng theo các chương trình DAAD trong thư mục PDF-Datei (249 kb), điền đầy đủ vào mẫu đơn, in ra và gửi đi theo đường bưu điện. Ðể nhận được mẫu đơn trên mạng Internet, điền và in được mẫu đơn này bạn cần dùng phần Acrobat Readerâ của Version mới nhất hiện có.

Các điều kiện khác: Tuổi cao nhất tại thời điểm xin học bổng là 36 tuổi (đối với một số khoá học yêu cầu 32 tuổi). Phải có giấy xác nhận nhân sự đang làm việc của cơ quan chủ quản tại thời điểm xin học bổng, cũng như giấy chứng nhận của cơ quan đang quản lý nhân sự về việc sẽ thu nhận lại sau khi hoàn thành khoá học trở về, giấy giới thiệu của các cán bộ chuyên môn trong cùng lĩnh vực có thời hạn mới nhất, một bản tường trình tỷ mỉ và chi tiết có đủ sức thuyết phục về lý do xin tham dự khoá học này và mối liên hệ giữa khoá học với nghề nghiệp đang làm của mình.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đối với các khoá học bổ sung giảng dạy bằng tiếng Anh: có bằng TOEFL-Test (ít nhất là 550 điểm) hoặc IELTS-Test (Band 6.0).
Trình độ ngoại ngữ đối với các khoá học giảng dạy bằng tiếng Ðức: Tối thiểu phải có trình độ cơ sở của tiếng Ðức.

 

Những điều đặc biệt: Các khoá học này được tài trợ nhằm bổ sung nội dung kiến thức thực hành nghề nghiệp cho các học viên, vì vậy tiêu chuẩn cần phải có hai năm kinh nghiệm công tác mang một ý nghĩa rất lớn và phải được chứng minh thông qua những giấy tờ văn bản có đủ sức thuyết phục. Những điều kiện ban đầu đối với từng khoá học được trình bày trong tài liệu giới thiệu các chương trình của DAAD, hoặc có thể hỏi tại Trung tâm Thông tin và Tư vấn (IBZ-DAAD) tại Trung tâm Việt Ðức, trong trường đại học Bách khoa Hà Nội.
Một số khóa học bổ sung sẽ được ging dạy bằng tiếng Anh (năm thứ nhất). Các học viên tham gia các khoá học giảng dạy bằng tiếng Ðức, trước khi khoá học bắt đầu sẽ được tham gia một khoá học tiếng Ðức cấp tốc từ 01 đến 06 tháng. Những học viên tham gia vào các khoá học bằng tiếng Anh, trước lúc bắt đầu khoá học, sẽ học một khóa học tiếng Ðức 02 tháng.
 

Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ (một bộ cho DAAD) tại Sứ Quán Ðức Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự Ðức tại Thành phố Hồ Chí Minh là 31.08 hàng năm và hạn cuối cùng để nộp hồ sơ (một bộ) cho các trường đại học là ngày 15 tháng 10 hàng năm.
Nơi nhận hồ sơ xin học bổng: Bộ hồ sơ gửi cho các trường đại học, học viên có thể gửi thẳng đến trường thông qua đường bưu điện.
Trở lại phần đầu
 
Học bổng nghiên cứu ngắn hạn/Học bổng du học dành cho các nhà khoa học nước ngoài/Học bổng mời lại các cựu sinh viên đã hưởng học bổng 01 năm

Mục đích: Cơ Quan Trao đổi Hàn lâm Ðức (DAAD) có thể mời các nhà Khoa học và các nhà Nghệ thuật nước ngoài đến Ðức để học tập, trao đổi khoa học và nghiên cứu.

 

Thời gian học:Thời gian lưu học là 01 đến 03 tháng và bắt đầu vào bất kỳ lúc nào (trừ khong thời gian nghỉ No-en và năm mới, nghĩa là từ 15 tháng12 đến 15 tháng Giêng)

Mức học bổng:: Học bổng được trả hàng tháng. Mức học bổng phụ thuộc vào học vị khoa học của từng người, bao gồm các mức : 1738,39 Euro; 1990 Euro; trường hợp ngoại lệ là 2240 Euro. Ðối với một số nước, DAAD sẽ chi trả toàn bộ tiền vé đi về hoặc trợ cấp trọn gói. Không có kinh phí trợ cấp thêm cho các thành viên trong gia đình.

Các điều kiện để xin học bổng: Ðối tượng xin cấp học bổng là các nhà khoa học và các Nghệ sĩ đang làm việc tại các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu. Ðề cương nghiên cứu và kế hoạch làm việc cần phải rõ ràng và phải được thống nhất về nội dung lẫn thời gian với nơi đến nghiên cứu hoặc đồng nghiệp của Ðức. Ðối với lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc cần phải có giấy mời và xác nhận rõ về nội dung cũng như thời gian của trường Ðại học Ðức về các lĩnh vực mà mình dự kiến đến nghiên cứu. Giấy mời lại không được trùng với giấy mời của người đã từng mời lần trước đó (trong vòng 3 năm trở lại).

Mẫu đơn: Bạn có thể lấy mẫu đơn xin học bổng theo các chương trình DAAD trong thư mục PDF (249 kb), điền đầy đủ vào mẫu đơn, in ra và gửi đi theo đường bưu điện. Ðể nhận được mẫu đơn trên mạng Internet, điền vào và in được mẫu đơn này bạn cần dùng phần Acrobat Readerâ của Version mới nhất hiện có.

Những điều đặc biệt: Các nhà Khoa học và các Nghệ sĩ có thể làm đơn xin học bổng thông qua sự giới thiệu của các trường Ðại học, các Viện nghiên cứu của Ðức trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và âm nhạc, cũng như có thể thông qua sự giới thiệu của các Cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Ðức, của DAAD, hoặc do sáng kiến của chính mình.

Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng để nộp hồ sơ là ngày 01 tháng 11 hàng năm.

Nơi nhận hồ sơ xin học bổng: Chỉ có Sứ Quán CHLB Ðức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền nhận hồ sơ xin học bổng. Người xin học bổng phải tự mang hồ sơ đến nộp. Chỉ những hồ sơ đầy đủ, nộp đúng thời hạn mới được xem xét.

Trở lại phần đầu
 
Hợp tác giữa các trường đại học

Mục đích: Trong khuôn khổ của chương trình này có nhiều nguồn tài trợ khác nhau dành cho cán bộ người nước ngoài đang công tác tại các trường đại học. Thông thường thì sự hợp tác này dựa trên cơ sở những thoả thuận có tính nguyên tắc giữa hai trường đại học hoặc giữa ban giám hiệu hai nhà trường về phương hướng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực trao đổi khoa học giữa hai bên. Các chi tiết cụ thể của chương trình hợp tác khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu cũng như việc phân bổ tài chính đều phải được qui định rõ ràng trong văn bản thoả thuận hợp tác. Các trường đại học Ðức có nhiều nguồn kinh phí dành cho chương trình hợp tác. Vì vậy, những người có nguyện vọng được du học tại Ðức hãy tìm hiểu xem, liệu trường đại học nơi mình đang công tác có chương trình hợp tác khoa học với các trường đại học Ðức hay không. Cũng trong khuôn khổ hợp tác, bạn có thể làm đơn xin học bổng của chương trình "Trao đổi nhân sự của dự án" và chương trình "Trao đổi các nhà khoa học song phương". Với sự hỗ trợ của chương trình hợp tác giữa các trường đại học cần phải tạo ra động lực mới thúc đẩy sự hợp tác phát triển trong nghành đại học. Cụ thể là phải đạt được những mục tiêu sau đây:

• Ðào tạo và giúp đỡ nâng cao trình độ cán bộ cho các trường đại học Việt Nam trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao công nghệ cũng như trong công tác quản lý (phát triển định chế)

• Hỗ trợ và nâng cao kinh nghiệm hợp tác quốc tế cho cán bộ các trường đại học Việt nam (Giáo sư, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên)

• Hợp tác liên tục và lâu dài để tạo lập sự gắn bó về định chế

• Tạo dựng được một mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học Ðức và các trường đại học nước ngoài

• Thúc đẩy các trường đại học Ðức cùng với cán bộ của họ tham gia tích cực vào công tác hợp tác phát triển, khuyến khích, giúp đỡ những nỗ lực trong công tác hợp tác quốc tế của họ. Thông qua những chương trình hợp tác này sự hiểu biết về những nhu cầu cấp bách và những đặc điểm của Việt Nam cần phải được nhân rộng. Việc học tập và chuyển giao kinh nghiệm đối với những người tham gia trong các chưng trình dự án có thể sẽ được mở rộng nhằm cung cấp chuyên gia cho hiện tại và trong tương lai của cả đôi bên.
 

Thời gian học: Tối đa là 4 năm.

Mức kinh phí được cấp:: Việc tài trợ, trước hết nhằm mục đích trao đổi cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý của nhà trường, học viên cao học (Ví dụ như nghiên cứu sinh) và sinh viên của các trường đại học. Kinh phí tài trợ của DAAD là phần bù đắp cho khoản kinh phí còn thiếu hụt của tổng kinh phí cần phải có để thực hiện dự án, sau khi các bên tham gia đã đóng góp phần kinh phí của họ. Mức tài trợ cao nhất là 30.000,- DM một năm. Thời gian tài trợ tối đa cho một dự án hợp tác là 4 năm. Cũng như trong các chương trình tài trợ khác, DAAD nhận trang trải chủ yếu các chi phí đi lại. Về mặt nguyên tắc thì bên nào cử người đi, bên đó phi chịu chi phí cho chuyến đi đến tận trường đối tác, bên nhận người đến phi chịu chi phí ăn ở, và có thể cả chi phí đi lại cần thiết trong nước chủ nhà theo khuôn khổ của sự hợp tác.

Các điều kiện để xin cấp kinh phí cho dự án: Có thể làm đề cương trình bày nội dung của dự án hợp tác trên cơ sở mẫu in sẵn của DAAD. Việc tiến hành phải tuân thủ các bước trao đổi trong khuôn khổ những thoả thuận hợp tác, giữa các trường đại học đối tác cũng như giữa các Khoa, Bộ môn đối tác, cần phải ký kết các thỏa thuận tương ứng và những kế hoạch hợp tác cụ thể cho nhiều năm trong các lĩnh vực mà đôi bên cùng quan tâm.

Những điều đặc biệt của dự án hợp tác: Ðơn xin kinh phí cho dự án hợp tác giữa hai bên phải được thông qua ban giám hiệu của trường đại học ở CHLB Ðức sau đó mới gửi đến cho DAAD.

Thời hạn nộp hồ sơ: Không có thời hạn cố định mà hoàn toàn phụ thuộc vào thông báo của phòng Quan hệ Quốc tế (AAA) và ý kiến của ban giám hiệu trường đại học ở Ðức.
Nơi nhận hồ sơ xin cấp kinh phí: Hồ sơ sẽ do vụ 412 của Cơ Quan Trao đổi Hàn lâm Ðức (DAAD) ở Bonn tiếp nhận.
Trở lại phần đầu
 
Học bổng tại chỗ dành cho sinh viên hai năm cuối hệ đại học chính quy và sinh viên cao học, đang học tại các trường đại học Quốc lập tại Hà nội -Việt Nam

Mục đích: DAAD giới thiệu chương trình học bổng tại chỗ dành cho sinh viên Việt Nam, trên cơ sở nguồn kinh phí do bộ Ðào tạo và Nghiên cứu Liên bang Ðức (BMBF) và các tập đoàn kinh tế công nghiệp Ðức tài trợ. Học bổng dành cho học viên các khoá cao học (nhận bằng Master) và dành cho sinh viên hai năm cuối hệ chính quy (nhận bằng Diplom hoặc bằng Bachelor), thuộc các ngành kỹ thuật và các ngành khoa học tự nhiên, đang học tại các trường đại học Quốc lập ở Hà Nội. Trong thời gian nhận học bổng sinh viên phải có trách nhiệm học tiếng Ðức.

Thời hạn của học bổng: Sinh viên được nhận 2 năm liên tục

Ðiều kiện để xin học bổng tại chỗ học cao học (bằng Master) :
- Tốt nghiệp đại học (bằng Bachelor hoặc Diplom) chưa quá 2 năm

- Kết qu học tập tốt;

- Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi nhập vào một khoá cao học hoặc giấy chứng nhận đang theo học học kỳ một hoặc năm thứ nhất tại khoá cao học của một trường đại học quốc lập ở Hà Nội;

- Trình độ tiếng Anh và tiếng Ðức tốt;

- Ðạt kết quả giỏi trong bài kiểm tra "nonverbal Test".
 

Ðiều kiện xin học bổng tại chỗ để tiếp tục học 2 năm cuối hệ đại học chính quy (bằng Bachelor hoặc Diplom) :
- Kết quả học tập tốt (điểm các môn học của 4 học kỳ với hệ 4 năm, điểm các môn học của 6 học kỳ với hệ 5 năm);

- Trình độ tiếng Anh tốt;

- Ðạt kết quả giỏi trong bài kiểm tra "nonverbal Test".

- Tuổi giới hạn: phù hợp với tuổi học đại học (tại thời điểm xin học bổng 21-22 tuổi).
.
Hồ sơ xin học bổng tại chỗ dành cho sinh viên học cao học (bằng Master) :
Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ðức hoặc dịch ra tiếng Ðức.
Hồ sơ bao gồm :
- Ðơn xin học bổng viết theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch khoa học tự thuật;

- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Bằng tốt nghiệp đại học;

- Toàn bộ bảng điểm của 4 hoặc 5 năm học đại học, điểm tốt nghiệp đại học

- Các chứng chỉ ngoại ngữ.
 
Hồ sơ xin học bổng tại chỗ dành cho sinh viên đang học đại học (bằng Bachelor hoặc bằng Diplom):
Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ðức, hoặc dịch ra tiếng Ðức.
Hồ sơ bao gồm :
- Ðơn xin học bổng viết theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch khoa học tự thuật;

- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Toàn bộ bảng điểm của các môn học (tối thiểu 4 học kỳ với sinh viên hệ 4 năm, 6 học kỳ với sinh viên hệ 5 năm);

- Các chứng chỉ ngoại ngữ.
 

Mẫu đơn: Mẫu đơn xin học bổng tại chỗ, có thể lấy ra từ thư mục PDF (131 kb) . Sẽ nhậnđược mẫu đơn từ trên mạng Internet, in ra và phải điền vào đầy đủ. Ðể nhận được mẫu đơn, điền đầy đủ và in được mẫu đơn này bạn cần dùng phần Acrobat Reader của Version mới nhất hiện có. Ngoài ra bạn cũng có thể xin mẫu đơn ở Sứ quán Ðức hoặc tại Trung tâm Thông tin và Tư vấn IBZ của Trung tâm Việt - Ðức, nằm trong trường đại học Bách khoa Hà Nội (hỏi chị Ts. Kirsten Endres và chị Nguyệt).

Mức học bổng: Học bổng dành cho khoá học cao học (Master) : Học bổng bao gồm các khoản kinh phí chi trả cho việc đăng ký chuẩn bị thi nhập, học phí và các khoản lệ phí thi của toàn bộ khoá học, phần kinh phí chi cho cuộc sống và chi cho việc học tiếng Ðức là 30,- US$ một tháng.
Học bổng dành cho sinh viên đại học hai năm cuối (nhận bằng Bachelor) bao gồm học phí cho cả khoá học và 18,- US$ một tháng dùng cho sinh hoạt và trả tiền học ngoại ngữ.
 

Hạn cuối cùng cho việc nộp hồ sơ: Ngày 01 tháng 6 hàng năm.

Nơi nộp hồ sơ: Bài kiểm tra "nonverbal Test" có thể được tiến hành tại IBZ.
Hồ sơ hoàn chỉnh có thể nộp cho Sứ quán CHLB Ðức hoặc Trung tâm Thông tin và Tư vấn (IBZ) của Trung tâm Việt - Ðức, nằm trong trường đại học Bách khoa Hà Nội.
 

Trở lại phần đầu
 
Các khoá học mùa hè

Mục đích: Học bổng thuộc chương trình này do các trường đại học Ðức cấp, nhằm giúp cho học viên trang trảiđược những chi phí đối với các khoá học Ngoại ngữ và Ðất nước học.

Thời gian học: Các khoá học này kéo dài từ 03 đến 04 tuần trong mùa hè. Ðây là một khoá học đặc biệt, chỉ diễn ra 2 năm một lần vào mùa hè ở 2 địa điểm khác nhau.

Mức học bổng:DAAD chịu các chi phí cho chuyến đi cũng như khứ hồi, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, tiền đặt cược cho ký túc xá, lệ phí cho khoá học và tiền trợ cấp cho cuôc sống sinh hoạt.

Các điều kiện để xin học bổng: Ðối tượng được cấp học bổng là các cán bộ giảng dạy thuộc khoa tiếng Ðức hệ chính quy. Tuổi giới hạn trẻ nhất là 19 và nhiều nhất là 32 tuổi, tính đến thời điểm bắt đầu được nhận học bổng. Giáo viên dạy tiếng Ðức trong các trường mà tiếng Ðức được coi là ngoại ngữ phụ sẽ không nằm trong diện được xem xét.

Những điều đặc biệt: Vào đầu năm của những năm có khoá học này được tổ chức, sẽ phát hành một ấn phẩm nhỏ mang tựa đề " Các khoá học mùa hè tại CHLB Ðức". Bạn có thể hỏi xin ấn phẩm này, xuất bản mới nhất, tại các đại diện ngoại giao Ðức, Văn phòng đại diện của DAAD, các giáo viên của DAAD cũng như tại viện Gớt (Goethe-Institut). Nếu bạn muốn xin tham dự một khoá học mùa hè, bạn nên tạm chọn trước cho mình một địa điểm mà bạn muốn đến đó để học. Ðương nhiên, địa điểm học chính thức của bạn sẽ do DAAD quyết định sau khi đã xem xét khả năng và số lượng tiếp nhận học viên của từng địa điểm. Cũng cần phải lưu ý rằng, khả năng để tiếp xúc với các học viên người Ðức trong các khoá học này là rất hiếm, vì sinh viên Ðức trong thời gian này đang nghỉ hè, hơn nữa những khoá học loại này lại chỉ dành riêng cho sinh viên nước ngoài. Thời gian của khoá học rất hạn hẹp và ngắn ngủi, nên bạn sẽ hầu như không còn có thời gian rỗi để đến thư viện tham khảo thêm tài liệu phục vụ cho công tác khoa học của mình. Các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự Ðức cũng như Trung tâm Thông tin và Tư vấn của DAAD sẽ tư vấn và giúp đỡ bạn hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp học bổng mà bạn cần phải nộp đúng hạn.

Hạn cuối cùng cho việc nộp hồ sơ: Ngày 01 tháng 11 hàng năm.

Nơi nhận hồ sơ: Chỉ Sứ Quán CHLB Ðức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Ðức tại thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền nhận hồ sơ xin học bổng. Người xin học bổng phải tự mang hồ sơ đến nộp. Chỉ những hồ sơ đầy đủ, nộp đúng thời hạn mới được xem xét.

Trở lại phần đầu